Pagina Laadt
Site gemaakt door Raapwerk Multimedia
De Verbindende Factor:
Organisatieontwikkeling, Cultuur-verandering, Conflictbemiddeling.
De menselijk maat [ her-] vinden bij Integraal Samenwerken, Klant-gerichtheid, Burgerparticipatie, Decentralisatie etc.
Het gemeenschappelijk maken van ogenschijnlijk tegengestelde belangen.
De Verbindende Factor stelt vragen, prikkelt en geeft terug wat gezien moet worden. Samen met u wordt er een plan van aanpak gemaakt. Alles is geoorloofd!
Door middel van onder andere werkconferenties en events wordt samenwerken, leren en ontwikkelen gestimuleerd. De neuzen dezelfde kant op! Ieder in zijn eigen kracht!